“De Watertoren” verdeelt voedsel in De Groeiboom.

Het voedsel wordt je gratis aangeboden en bevat  veel verschillende gezonde voedingsmiddelen (groenten, fruit, vlees en/of vis, brood, deegwaren  etc…) en dit varieert naargelang het aanbod.

Deze voedselbedeling is enkel toegankelijk voor mensen van Beerse, Vlimmeren en Vosselaar die hiervoor in aanmerking komen.

Om hierop recht te verkrijgen dient U zich te wenden tot onze dienst inschrijvingen of tot het OCMW BEERSE of het OCMW Vosselaar.

“Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.

Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via het ESF+ fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen, Alimen’T en de Restos du Coeur.
De ESF+ voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen, dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.”

Openingsuren:

Afwisselend op donderdag avond en zaterdag voormiddag in de
Peerdekensstraat 8 te Beerse.

Heb je vragen over onze voedselbedeling stel ze dan aan jan.floren@de-watertoren.be